PL
| EN

 

 

 

 

 


Magdalena Grzybowska
Radca prawny

e-mail:
Magdalena.Grzybowska@btk-legal.pl

tel: +48 608 020 648


- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł magistra
- Szkoła Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Jagielloński we współpracy z The Catholic University of America

W BTK zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych, sprawami pracowniczymi oraz sporami sądowymi.

Przez kilka lat związana była z dużą międzynarodową kancelarią prawną w Warszawie, gdzie zdobyła doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego i cywilnego, jak również  doradzała przy transakcjach typu M&A (fuzje i przejęcia spółek lub przedsiębiorstw) oraz prowadziła obsługę korporacyjną zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych. 

Od kilku lat specjalizuje się głównie w zamówieniach publicznych, doradzając podmiotom zajmującym się budową infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej oraz systemami Digital Signage. Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje przede wszystkim doradztwo przy składaniu ofert w przetargach publicznych i występowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych oraz sądami powszechnymi.

Specjalizacje:
- Zamówienia publiczne
- Prawo cywilne
- Postępowanie cywilne
- Prawo gospodarcze i handlowe
- Prawo pracy