PL | EN

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Nasze zespół dostarcza gotowe rozwiązania z zakresu procedur administracyjnych. Posiadamy doświadczenie i wiedzę umożliwiająca skuteczną i szybką realizację złożonych projektów inwestycyjnych, których realizacja uzależniona jest od posiadania wielu decyzji administracyjnych i pozwoleń. Na każdym etapie inwestycji zabezpieczamy klienta w zakresie:

• analizy prawnej nieruchomości pod względem prawno-administracyjnym możliwości realizacji inwestycji wraz z identyfikacją ryzyk i doradztwem w zakresie ich ograniczania i eliminacji;

• oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego oraz pomoc w uchwaleniu odpowiedniego miejscowego planu lub jego zmiana;

• zabezpieczania klientom korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych, działając lokalnie;

• obsługi prawnej związanej z budową budynków i urządzeń, instalacji przemysłowych o różnym przeznaczeniu (biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych i mieszkalnych, a także kopalni).