PL | EN

BUDOWNICTWO

Dzięki dużemu doświadczeniu w branży budowlanej możemy zaoferować naszym klientom szeroką pomoc w zakresie przygotowania i negocjowania wszelkich umów dotyczących procesów budowlanych . Pomagamy zarówno firmą wykonawczym , projektowym jak i inwestorom.

Dzięki sprawnemu prowadzeniu postępowań administracyjnych zmniejszamy ryzyka i zapewniamy naszym klientom – niezakłócony proces inwestycyjny.

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną inwestycji budowlanych jak i pomagamy rozwiązywać spory związane z ich realizacją .

Dobrze znamy specyfikę procesów budowlanych, różnice oczekiwań i stanowisk inwestorów, wykonawców i podwykonawców.

Specjalizacje :

• Prawo budowlane
• Postępowania administracyjne
• Kontrakty
• Prawo spółek i ład korporacyjny
• Restrukturyzacje
• Zagospodarowanie przestrzenne
• Ochrona środowiska
• Prawo zamówień publicznych
• Podatki
• Prawo pracy
• Nieruchomości
• Fuzje i przejęcia
• Spory sądowe i arbitraż