PL | EN

ENERGIA I SUROWCE

Już od ponad 10 lat nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę prawną dla podmiotów działających w sektorze energetyki konwencjonalnej i odnawialnej oraz górnictwie, a także dla podmiotów działających w sektorze usługowym.

W ramach doradztwa branżowego zapewniamy:

• pełne wsparcie prawne w realizacji inwestycji nowych i modernizacyjnych (budowa nowych źródeł, realizacja inwestycji sieciowych, a także inwestycji w obszarze downstream i upstream oraz budowa kopalni),
• audyty prawne w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa energetycznego i ustaw powiązanych,
• doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych,
• obsługę transakcji M&A w energetyce,
• ekspertyzy i opinie prawne w zakresie europejskiego prawa energetycznego i prawa surowców - energetycznych oraz jego wpływu na działalność przedsiębiorstw krajowych,
• doradztwo regulacyjne na etapie tworzenia prawa i lobbingu.