PL | EN

FUZJE I PRZEJĘCIA

Praktyka fuzji i przejęć obejmuje  w szczególności usługi kompleksowego doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorców polskich i zagranicznych.

BTK legal świadcząc usługi kompleksowego doradztwa prawnego  zapewnia pełne wsparcie w procesach:

nabywania/zbywania udziałów/akcji spółek;
nabywania/zbywania przedsiębiorstw oraz składników majątkowych;
innego rodzaju transakcji prowadzących do uzyskania kontroli właścicielskiej nad spółkami innymi podmiotami;
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Doradztwo transakcyjne BTK Legal obejmuje wsparcie na wszystkich etapach  od podjęcia decyzji właścicielskich aż do ich wcielenia ich  w życie . Usługi obejmują w szczególności :

przygotowanie  poufności i listów intencyjnych
przeprowadzenie pełnej analizy prawnej podmiotów gospodarczych (due diligence)
kompleksowe przygotowanie struktury transakcji , która będzie optymalna z punktu widzenia klienta
prowadzenie negocjacji i wsparcie klienta w tym procesie
asystę prawną w procesie negocjacji struktury planowanej transakcji oraz treści dokumentów transakcyjnych, w tym umowy sprzedaży udziałów/akcji lub przedsiębiorstw/składników majątku, umowy inwestycyjnej;
wsparcie  w procesie negocjacji i tworzenia  umów wspólników
doradztwo w zakresie finansowania transakcji

 Zapewniamy również pomoc prawną po sfinalizowaniu transakcji i wspieramy proces integracji w celu osiągnięcia pożądanych przez klientów efektów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych .