PL | EN

GÓRNICTWO

Nasi prawnicy mają  wiedzę i praktykę związane z branżą górniczą .
Asystowanie przy całym procesie od koncepcji do  budowy kopalni odkrywkowej kruszyw  z fabryką przeróbczą i infrastrukturą było szczególnym doświadczeniem.
Branża górnicza podlega wielostronnej regulacji prawnej. Prawo górnicze i geologiczne nakłada wiele obowiązków na przedsiębiorcę. Ochrona środowiska stawia najwyższe wymagania.
Doskonale wiemy co to konflikty społeczne ,  wiemy jak zawierać porozumienia z lokalną społecznością itp. 
Znamy obszary ryzyka i wiemy jak chronić i zabezpieczać interesy klienta.  

Specjalizacje:

• Prawo geologiczne górnicze
• Postępowania administracyjne
• Zagospodarowanie przestrzenne
• Ochrona środowiska
• Prawo budowlane
• Prawo spółek i ład korporacyjny
• Fuzje i przejęcia
• Restrukturyzacje
• Prawo upadłościowe i naprawcze
• Nieruchomości