PL | EN

INFRASTRUKTURA I TRANSPORT

Prawnicy BTK Legal dysponują doświadczeniem w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych : drogowych , kolejowych i liniowych ( woda, gaz, prąd itd.)

Zakres usług w tym segmencie obejmuje w szczególności :

• studium wykonalności inwestycji pod względem prawnym
• przygotowywanie dokumentów związanych z inwestycją
• współudział w negocjacjach z konsorcjantami i podwykonawcami
• uzyskiwanie wszelkich zgód i pozwoleń oraz prowadzenie postępowań administracyjnych
• doradztwo w zakresie pozyskania finansowania
• inne

Świadczymy również usługi dla przedsiębiorców w sektorze transportu i logistyki.
Klientom z sektora - drogowego, kolejowego, logistyki, lokalnego transportu zbiorowego, udzielamy kompleksowego wsparcia we wszelkich obszarach.

Specjalizacje

Prawo spółek i ład korporacyjny
• Fuzje i przejęcia
• Restrukturyzacje
• Prawo upadłościowe i naprawcze
• Postępowania administracyjne
• Zagospodarowanie przestrzenne
• Ochrona środowiska
• Prawo zamówień publicznych
• Podatki
• Prawo pracy
• Nieruchomości
• Prawo europejskie
• Praktyki zagraniczne