PL | EN

 

 

 

 

 


Katarzyna Thomas
Radca prawny
Okręgowa Izba Radców
Prawnych w Poznaniu

e-mail:
Katarzyna.Thomas@btk-legal.pl

tel:+48 602 697 660


- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa;
- Studium Prawa Europejskiego;
- Wpis na listę kandydatów na członków rad nadzorczych Ministerstwa Skarbu Państwa;
- Kurs controlingu, analizy finansowej i coachingu;

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną wszelkich podmiotów gospodarczych bez względu na ich status i formę organizacyjno – prawną, w szczególności banków i spółek handlowych, jak również fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej. Współpracowała z głównymi bankami krajowymi i z wieloma podmiotami z grupy małych i średnich przedsiębiorców.
Wykonywała analizy prawne na rzecz podmiotów zagranicznych, w tym w szczególności włoskich.

Posiada wieloletnie ugruntowane doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych obejmujących zarówno proces negocjacyjny, jak i standardowe postępowanie sądowe i egzekucyjne,

Jako członek Lions Club Poznań New Design działa na rzecz wsparcia środowisk zaniedbanych i nie radzących sobie, poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych i reprezentowanie wobec instytucji i władz.

Biegle włada językiem angielskim i językiem włoskim w stopniu komunikatywnym.

Specjalizacje:
- Prawo bankowe, instrumenty finansowe i elektroniczne instrumenty płatnicze,
- Prawo spółek,
- Postępowanie cywilne, prawo upadłościowe i naprawcze,
- Prawo pracy,