PL | EN

 

 

 

 

 


Mirosław Borowicz
Raca prawny
Partner

e-mail:
Miroslaw.Borowicz@btk-legal.pl
tel: +48 601 444 492

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu gdzie zaczynał też swoją karierę prawniczą jako pracownik naukowy. Posiada duże doświadczenie biznesowe, uczestniczył w zarządach i radach nadzorczych spółek  z różnych branż.

Posiada znaczące doświadczenie w obsłudze transakcji łączenia i podziałów spółek oraz w zakresie prawnych aspektów restrukturyzacji prawnej i finansowej  przedsiębiorstw. Brał udział  w prywatyzacji pierwszych przedsiębiorstw państwowych w Polsce oraz uczestniczył przy tworzeniu przedsięwzięć typu joint venture. Uczestniczył także przy projektach pozyskiwania finansowania dla inwestorów i realizowanych przez nich inwestycji.

W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A) ,  restrukturyzacji kapitałowej,   głownie na rynku prywatnym w sektorach : metalowym, energetycznym, kosmetycznym, media elektroniczne itp.

Doświadczenie Mirosława obejmuje też kompleksowe doradztwo w zakresie obszaru  nieruchomości i infrastruktury, ładu korporacyjnego oraz mediów.

Jako Partner Zarządzający odpowiedzialny jest za strategię rozwoju kancelarii.