PL | EN

NIERUCHOMOŚCI

Zapewniamy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nabywaniem, zarządzaniem lub zbywaniem nieruchomości, a w szczególności:

• proponujemy, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji dotyczących nieruchomości,
• doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania i rozstrzyganiu sporów,
• przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradzamy w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz,
• doradzamy we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego.