PL | EN

PRAWO BUDOWLANE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Dzięki dużemu doświadczeniu w branży budowlanej możemy zaoferować naszym klientom szeroką pomoc w zakresie przygotowania i negocjowania  wszelkich umów dotyczących procesów budowlanych . Pomagamy zarówno firmą wykonawczym , projektowym jak i inwestorom.

Dzięki sprawnemu prowadzeniu postępowań administracyjnych zmniejszamy ryzyka i zapewniamy naszym klientom – niezakłócony proces inwestycyjny.


Prowadzimy bieżącą obsługę prawną inwestycji budowlanych  jak i pomagamy rozwiązywać spory związane z ich realizacją .

Dobrze znamy specyfikę procesów budowlanych, różnice oczekiwań i stanowisk inwestorów, wykonawców i podwykonawców.

NIERUCHOMOSCI
Zapewniamy  także doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z nabywaniem, zarządzaniem lub zbywaniem nieruchomości, a w szczególności:

proponujemy, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji dotyczących nieruchomości,

doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania i rozstrzyganiu sporów,

Specjalizacje :
• Prawo budowlane
• Postępowania administracyjne
• Kontrakty
• Prawo spółek i ład korporacyjny
• Restrukturyzacje
• Zagospodarowanie przestrzenne
• Ochrona środowiska
• Prawo zamówień publicznych
• Podatki
• Prawo pracy
• Nieruchomości
• Fuzje i przejęcia
• Spory sądowe i arbitraż