PL | EN

PRAWO PRACY

Oferujemy szeroki zakres usług pomocy prawnej adresowanych zarówno do pracowników, jak i pracodawców.

Przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Oferujemy również obsługę prawną w zakresie umów cywilnoprawnych związanych ze świadczeniem pracy, takich jak umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i umowy o zakazie konkurencji.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.:

• przygotowywania umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło i kontraktów menedżerskich;
• przygotowywania wypowiedzeń;
• opracowywania regulaminów pracy i wynagradzania.
• reprezentowania Klientów (zarówno pracowników, jak i pracodawców) w sporach pracowniczych.

Kontakt: Jacek Kuś