PL | EN

PRAWO SPÓŁEK I ŁAD KORPORACYJNY

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną począwszy od etapu tworzenia i rejestracji podmiotu, poprzez obsługę bieżącej działalności jego organów, aż po procedury związane z zakończeniem działalności danego podmiotu poprzez jego likwidację. Świadczymy usługi również w zakresie procesów przekształcania, łączenia i podziału spółek, a także w toku postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktualizacji danych rejestrowych;
2. kompleksowej obsługi zgromadzeń wspólników,
3. kompleksowej obsługi posiedzeń zarządów i rad nadzorczych.

Kontakt: Jacek Kuś