PL | EN

RYNKI KAPITAŁOWE

Prowadzimy doradztwo w zakresie rynków kapitałowych oraz obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi.
Prawnicy kancelarii świadczyli usługi doradcze przy emisji papierów wartościowych (akcji, obligacji),

Oferta Kancelarii obejmuje doradztwo m.in. w zakresie:

Oferty publiczne IPO

• dopuszczanie i wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu na rynku giełdowym (GPW, New Connect);
• audytów prawno – podatkowych poprzedzających transakcje kapitałowe,
• pomoc przy tworzeniu prospektów emisyjnych oraz innych niezbędnych dokumentów,
• fuzje i przejęcia  - od bardzo złożonych i długotrwałych przedsięwzięć, po małe projekty
• transakcji nabywania i zbywania instrumentów finansowych,
• obsługi korporacyjnej, w tym wykonywania obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW i NewConnect,
• reprezentacji Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego,
• określenia strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz wyboru optymalnych metod realizacji projektów inwestycyjnych.