PL | EN

SPORT, MEDIA, ROZRYWKA, MODA

Sport

Sport zawodowy jest dynamicznie rozwijającym się w Polsce biznesem. BTK Legal doradza zarówno sporotowcom, jak i podmiotom zainteresowanym inwestycjami w sport i infrastrukturę sportową w zabezpieczaniu ich interesów i ryzyk związanych z  aktywnością w tej branży.

Sportowcom oferujemy usługi w zakresie negocjacji kontraktów (w tym umów z agentami i o sponsoring), negocjowania kontraktów zagranicznych (w Niemczech, we Włoszech i w Rosji), zabezpieczania praw do wizerunku, planowania majątkowego na wypadek kontuzji, doradztwa podatkowego i rozwiązywania sporów z klubami i organizacjami sportowymi.

Inwestorom oferujemy usługi z zakresu nabywania nieruchomości z przeznanczeniem na cele sportowe, reklamy w sporcie, bezpieczeństwa imprez masowych, zarządzania marką (ochrona znaków towarowych), promowania wydarzeń sportowych, sprzedaży/kupna praw do transmisji i produkcji telewizyjnej i internetowej.  
Media, rozrywka i moda

Media to dziś cała gama platform transmisyjnych i komunikacyjnych, od telewizji, przez internet, radio aż po prasę. BTK Legal doradza domom mediowym, a także podmiotom zaangażowanym w dostarczenie mediom treści (w tym agencjom reklamowym) w zakresie negocjowania umów, licencji, ochrony własności intelektualnej, finansowania i rozstrzygania sporów (w tym z organizacjami zbiorowego zarządzania). BTK Legal doradza również podmiotom dynamicznie rozwijającego się w Polsce rynku mody, w tym agencjom modelingu, modelom i modelkom oraz projektantom mody.