PL | EN

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jedną z naszych kluczowych specjalizacji jest praktyka w zakresie prawa ochrony środowiska, w tym prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko, ochrony wód, ochrony powietrza, prawa klimatycznego, prawa odpadowego, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed uciążliwościami, wymagań administracyjnych czy też odpowiedzialności prawnej w zakresie ochrony środowiska i jej ograniczania.

Możemy zaproponować Państwu:

• analizy i opinie prawne dotyczące wybranych regulacji polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska;

• kompleksowe doradztwo prawno-środowiskowe na etapie planowania działania inwestycyjnego czy przejęcia biznesu, w tym przeprowadzamy audyty prawno-środowiskowe,

• postępowania przed organami ochrony środowiska i sądami,

• zgodność dokumentów wewnętrznych w zakresie zgodności z przepisami polskimi i unijnymi,

• projekty dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami (umowy, regulaminy, uchwały, raporty OOŚ itp.)

• współpracę z branżowymi inżynierami środowiskowymi.