PL | EN

OCHRONA ZDROWIA

Oferujemy doradztwo prawne dotyczące szeroko pojętego prawa medycznego. Świadczymy usługi prawne zarówno dla podmiotów leczniczych w zakresie obsługi ich bieżącej działalności,  jak też usługi dla podmiotów tworzących w zakresie ich relacji z podmiotami leczniczymi.

Obsługujemy procesy łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ich przekształcania w spółki prawa handlowego. Przygotowujemy kompleksowe raporty dotyczące stanu prawnego i majątkowego podmiotów leczniczych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

• kompleksowej obsługi podmiotu tworzącego w procesie łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
• kompleksowej obsługi podmiotu tworzącego w procesie przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;
• przygotowywania raportów dotyczących stanu prawnego podmiotów leczniczych, w szczególności na potrzeby ich przekształceń;
• kompleksowej obsługi prawnej podmiotów leczniczych.

Kontakt: Jacek Kuś